• email: info@eimont.hr
 • mob: 098/9827-018 i 098/982-7022

Ovlašteni Vaillant servis

Kontakt

  Kontaktirajte nas

  Eimont d.o.o.
  Trenkova 29
  42 000 Varaždin
  Hrvatska

  Poslovno skladišni prostor
  Uska ulica 4
  Gornji Kuršanec
  40305 Nedelišće

  Tel: 040/897-001
  Fax: 040/897-004

  Mobitel:
  Šokman Ivan 098/982 70 22
  Tuđan Nikica 098/982 70 18

  E-mail: info@eimont.hr

   

  SERVIS PLINSKOG TROŠILA

  Redovitim servisiranjem Vaših plinskih uređaja osiguravate siguran i nesmetan rad, smanjujete potrošnju te povećavate sigurnost.

  Servis plinskog uređaja može se obaviti tokom cijele godine.

  Opis radova koje uključuje servis plinskog konvencionalnog kombiniranog Vaillant uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

  • Kemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača
  • Kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda)
  • Unutarnje čišćenje uređaja od prašine
  • Čišćenje plamenika
  • Čišćenje elektroda za paljenje i nadzor
  • Čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
  • Provjera i tlačenje ekspanzione posude
  • Kontrola i namještanje parametara uređaja po potrebi
  • Kontrola odvoda dimnih plinova
  • Kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
  • Provjera funkcionalnosti uređaja
  Kontaktirajte nas