• email: info@eimont.hr
 • mob: 098/9827-018 i 098/982-7022

Ovlašteni Vaillant servis

Kontakt

Kontaktirajte nas

Eimont d.o.o.
Trenkova 29
42 000 Varaždin
Hrvatska

Poslovno skladišni prostor
Uska ulica 4
Gornji Kuršanec
40305 Nedelišće

Tel: 040/897-001
Fax: 040/897-004

Mobitel:
Šokman Ivan 098/982 70 22
Tuđan Nikica 098/982 70 18

E-mail: info@eimont.hr

 

SERVIS PLINSKOG TROŠILA

Redovitim servisiranjem Vaših plinskih uređaja osiguravate siguran i nesmetan rad, smanjujete potrošnju te povećavate sigurnost.

Servis plinskog uređaja može se obaviti tokom cijele godine.

Opis radova koje uključuje servis plinskog konvencionalnog kombiniranog Vaillant uređaja za grijanje i pripremu potrošne tople vode:

 • Kemijsko čišćenje primarnog izmjenjivača
 • Kemijsko čišćenje sekundarnog izmjenjivača (topla voda)
 • Unutarnje čišćenje uređaja od prašine
 • Čišćenje plamenika
 • Čišćenje elektroda za paljenje i nadzor
 • Čišćenje komore za izgaranje (fasadni uređaji)
 • Provjera i tlačenje ekspanzione posude
 • Kontrola i namještanje parametara uređaja po potrebi
 • Kontrola odvoda dimnih plinova
 • Kontrola nepropusnosti uređaja na hidrauličkom i plinskom dijelu
 • Provjera funkcionalnosti uređaja
Kontaktirajte nas